FC Saukkolan Pallo ry - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Elina Jouhi
sihteeri@saukkolanpallo.fi

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste
JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista
1. Rekisterinpitäjä
FC Saukkolan Pallo ry
email: info@saukkolanpallo.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
FC Saukkola Pallo ry/puheenjohtaja
puheenjohtaja@saukkolanpallo.fi
3. Rekisterin nimi
FC Saukkolan Pallo ry:n jäsenrekisteri
4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella.
5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Jäsenten rekisteröinti
• Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat)
• Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
• Sähköinen jäsenviestintä
o Lähetämme laskut sähköpostitse.
• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
• Jäsenen perustiedot, kuten:
o nimitiedot
o sukupuoli
o syntymäaika
o kansallisuus
o syntymämaa
o syntymäkaupunki
o yhteystiedot
 osoitetiedot
 puhelinnumero
 sähköpostiosoite
o asiointikieli
o muut jäsenen demografiatiedot
• Rekisteröitymistiedot Nimenhuuto-palveluun, kuten:
o käyttäjätunnus
o salasana
o muu mahdollinen yksilöivä tunnus
• Henkilön kuva
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten:
o laskutus- ja maksutiedot
o tuote- ja tilaustiedot
o asiakaspalautteet ja yhteydenotot
o peruutustiedot
• Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:
o selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
o tiedot palveluiden käytöstä
• Rekisteröintitiedot, kuten:
o Rekisteröintihistoria (esim. pelaajasiirrot)
• Ottelutilastot, kuten:
o Ottelut
o Maalit
o Varoitukset
o Kentältäpoistot
o Pelikiellot
o Muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot
• Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
• Tapahtumien osallistumistiedot
• Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla
• Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
• Suomen Palloliiton jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä.
Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/
8. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Suomen Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän toimihenkilöillä on oikeus käsitellä rekisteröityjä tietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.
11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
• Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
• Suomen Palloliiton jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Ei käytössä.
13. Evästeet ja selailun seuranta
14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Ei ole käytössä
15. Sijaintitiedot
Ei ole käytössä
16. Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@saukkolanpallo.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.
Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse puheenjohtaja@saukkolanpallo.fi.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse puheenjohtaja@saukkolanpallo.fi.
Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.
17. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot tuhotaan heti käytön jälkeen. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.
18. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Päivitetty - 27.8.2019 17:19